Praktisch

De frequentie en de duur van de begeleiding bekijken we steeds samen. Sommige personen of problematieken vragen in het begin een intensieve of wekelijkse aanpak daar waar het voor andere problematieken kan volstaan met een minder intensieve aanpak. Gedurende de begeleiding wordt steeds gekeken naar welke hulp voor jou het beste past en herevalueren we op regelmatige momenten om je noden en behoeften bij te sturen. Elk traject is een traject op maat.

Als systeemtherapeut vind ik het belangrijk om bij de begeleiding van jongeren steeds ouders mee te betrekken. Ze zijn immers een belangrijke schakel in het genezingsproces van jongeren. Vandaar dat ik bij de begeleiding van jongeren op regelmatige tijdstippen samen zit met ouders om op deze manier tot een optimale werking te komen. Naast individuele gesprekken met de jongeren zijn er ook ouder en gezinsgesprekken, en dit steeds in overleg met iedereen.

In een eerste gesprek bekijken we de hulpvraag. We proberen dan samen de probleemgebieden en de doelen in kaart te brengen. We bekijken dan ook hoe een verdere begeleiding er het best zou uitzien. Indien nodig is een doorverwijzing mogelijk.

Tarieven

Een consultatie duurt een uur en de kostprijs van een gesprek bedraagt 65euro. Ik ben aanwezig op de praktijk elke dinsdag van 16u15 tot 20u15 en elke vrijdag van 9u tot 18u.

De consultaties verlopen steeds op afspraak. Je kan steeds eerst een telefonische afspraak maken op het nummer 0472.75.62.43 of een mailtje sturen naar anndegroof.dehoeksteen@gmail.com

De meeste ziekenfondsen voorzien een terugbetaling voor kinderen en jongeren. Deze terugbetaling is momenteel nog niet eenvormig en je informeert dus best bij je ziekenfonds voor de juiste regeling.